Juridische Kennisgeving

Juridische Kennisgeving – Aansprakelijkheid

Het is de bedoeling van Donckers N.V. dat de informatie die zij op deze website verstrekt, actueel en juist is. Nochtans kan deze informatie, die Donkers N.V. u gratis ter beschikking stelt, ondanks alle inspanningen, tikfouten, technische en andere fouten bevatten.
De informatie kan ook gegevens bevatten die niet noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt zijn. Deze website is dan ook niet meer dan een hulpmiddel, zij het een bijzonder waardevol hulpmiddel.

Alle informatie die weergegeven wordt op deze website is louter indicatief en Donckers N.V. vestigt er uw aandacht op dat zij in geen geval en op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk kan worden gesteld voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit de gegevens die u op deze website worden verstrekt of uit het onvolledig, voorbijgestreefd of foutief karakter ervan.

Teksten, lay-out, logo’s, afbeeldingen, foto’s en andere items, evenals de selectie en vormgeving ervan, worden door het auteursrecht beschermd.
Elke kopie of reproductie, publieke mededeling, verspreiding, aanpassing of andere vorm van gebruik of exploitatie van het geheel of een gedeelte van onze websites, om het even onder welke vorm en met om het even welke middelen, is volstrekt verboden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

De auteursrechten berusten bij Donckers N.V.. Alle rechten zijn voorbehouden. De website bevat illustraties die uitdrukkelijk onder het auteursrecht van klanten, leveranciers en partners vallen.

© 2023 Donckers bandencentrale | webdesign by Procor | GDPR