Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Wat betekent ‘duurzaam ondernemen’ voor Donckers nv? Duurzaam ondernemen betekent dat we ondernemen zonder de toekomst van onze samenleving en het milieu te hypothekeren.

Daarom ondernemen wij met respect voor Mens, Maatschappij en Milieu. Zo wil Donckers nv het verschil maken voor de volgende generaties.

Bekijk welke maatregelen Donckers nv onderneemt om bij te dragen aan het milieu en samenleving.

MENS

Maar ook in onze bedrijfsvoering streven we onze waarden na met klant, leverancier, partner of onderaannemer – zowel lokaal als internationaal. Samenwerken is voor Donckers nv de belangrijkste stap in onze evolutie naar duurzaamheid.

Donckers nv creëert een veilige werkplek waarin menselijke groei wordt gestimuleerd en waar over ieders welzijn wordt gewaakt. Daarom zet Donckers nv maximaal in op frequente trainingen en een streng veiligheidsbeleid.

Door de aard en de verschillende locaties van onze activiteiten komt Donckers nv in contact met verschillende culturen en gemeenschappen.

Dat betekent dat Donckers nv zich ertoe verbindt verantwoord gedrag te vertonen en een positieve band te scheppen met de gemeenschappen rondom ons.

MILIEU

De klimaatverandering is wellicht de grootste milieu-uitdaging voor ons allemaal. Daarom zet Donckers nv zich dagelijks in voor een beter milieu. Via een streng energiebeheer verlagen we sterk voelbaar ons energieverbruik.

Zo doet Dockers er alles aan om verantwoord omgaan met onze invloed op het milieu.

MAATSCHAPPIJ

Eén van de belangrijke doelstellingen van Dockers nv is om een ‘voorkeurswerkgever’ te zijn.

Daarom verbindt Donckers nv zich ertoe een personeelsstrategie te hanteren waar mensen kunnen groeien, zich verder kunnen ontplooien om zo hun volledige potentieel waar te maken.

Onze personeelsstrategie omvat verschillende vlakken:

  • aanwerving en retentie
  • persoonlijke ontwikkeling
  • marktconform loonbeleid
  • people management en leiderschap
  • diversiteit en inclusie

Aangezien Donckers nv deel uitmaakt van de dagelijkse samenleving, staan we in nauw contact met consumenten, producenten, organisaties en overheden. Voor al die schakels wilt Donckers nv een meerwaarde creëren.

Door duurzaam te ondernemen, draagt Donckers nv bij aan een zinvolle economische ontwikkeling en bouwt Donckers nv mee aan een samenleving waarin we allemaal willen leven.

Donckers nv staat voor eerlijk werken en een duurzame bedrijfsvoering.

© 2024 Donckers bandencentrale | webdesign by Procor | GDPR