Wanneer is uw band versleten

Wanneer is uw band versleten

Wanneer U op nat wegdek rijdt – bestaat de kans dat U te maken krijgt met aquaplaning. Dit fenomeen kan je best vergelijken met een platte steen die over het stilstaande water van een meertje ketst : het water raakt geklemd tussen de band en het wegdek, waardoor de band zich niet meer door de waterfilm heen kan ‘drukken’. De band glijdt over het wateroppervlak, met als gevolg volledig verlies van controle over Uw voertuig.
De groeven die zich tussen de profielblokken van Uw band bevinden, dienen als kanalen om het teveel aan water tussen je band en het wegdek af te voeren. De diepte van deze groeven noemt men de profieldiepte.

De wettelijk toegestane minimum profieldiepte voor banden is 1.6 mm. Dit kan U controleren met een profielmetertje (gratis te bekomen in onze filialen indien voorradig) ofwel aan de hand van de zogenaamde “TWI” ofwel “tread wear indicator”. Dit zijn kleine dwarsblokjes die zich onderaan in de belangrijkste lengteprofielgroeven van Uw band bevinden, gelijkelijk verdeeld over de ganse omtrek van de band.

Deze blokjes zijn 1.6mm hoog : zodra het loopvlak van je band dermate is afgesleten dat het loopvlak op gelijke hoogte komt met deze blokjes, is de band ook afgekeurd voor verder gebruik door de technische keuring.

Deze zeer oude wetgeving is echter reeds lang achterhaald aangezien deze niet meer beantwoordt aan de vermogens en eisen van de hedendaagse voertuigen. Uit talrijke tests uitgevoerd door verschillende bandenfabrikanten is gebleken, dat de veiligheidsreserves reeds aanzienlijk verminderen met een restprofiel van minder dan 3mm !

Wanneer zijn uw winterbanden versleten ?

Het internationale wettelijke minimumprofiel voor banden is 1.6mm restprofiel.

Echter, In het geval van winterbanden biedt een profieldiepte van minder dan vier millimeter slechts een minimaal resterende veiligheidsmarge op winterse wegen : de grip van uw banden op besneeuwde of ijzige ondergrond is namelijk recht evenredig verbonden met de profieldiepte van uw winterbanden.

In een aantal Europese landen geldt een afwijkend wettelijke minimum profieldiepte voor winterbanden. Zo bijvoorbeeld in Oostenrijk (waar winterbanden wettelijk verplicht zijn), worden winterbanden met een restprofieldiepte van minder dan 4 millimeter niet langer goedgekeurd als winterband. (bron : http://www.winterreifen-pflicht.at/winterreifenpflicht_pkw.html).

Acht u de vervanging van uw winterbanden – in functie van het gebruik van Uw wagen en in welke landen U er mee rijdt – noodzakelijk, mail ons dan, en wij zorgen er graag voor dat deze tijdig voor U klaar staan conform Uw online afspraak!

In geval U de bestuurder van een leasewagen bent, verdient het aanbeveling om eerst uw vlootbeheerder te contacteren, teneinde een eventuele bestelling van extra winterbanden op voorhand af te toetsen tegen de desbetreffende stipulaties in uw leasecontract.

© 2024 Donckers bandencentrale | webdesign by Procor | GDPR