Slijtageproblemen en schade

Cupping

Een kapotte of versleten vering, alsook een verkeerde gewichtsverdeling, liggen aan de oorzaak van het fenomeen ‘cupping’. Dit fenomeen is goed voelbaar wanneer je met de palm van je hand zacht over het loopvlak van de band strijkt in beide richtingen. U voelt dat de band niet mooi rond is, maar ‘platte vlakken’ vertoont aan de binnenzijde van de band (dieper achteraan in de wielkast).

Onder normale omstandigheden wordt een band stevig tegen het wegdek gedrukt door het gewicht van de wagen. Echter, ten gevolge van bv een kapotte schokdemper, gaat de band ‘op en neer springen’ onder de wagen (de band hoeft daarom niet los te komen van het wegdek : de band veert grotendeels in de flank).
Dit fenomeen doet zich voor met een bepaalde frequentie, waardoor de band op bepaalde plekken meer belast wordt, en op andere minder. De plekken waar de band meer belast wordt slijten sneller, met als gevolg deze platte slijtagevlakken.

Behalve in geval van versleten schokdempers, doet ‘Cupping’ zich vaak voor op de achterste banden van voorwiel aangedreven voertuigen. De gewichtsverdeling ligt hier aan de oorzaak : de motorblok ligt vooraan tussen (of zelfs iets voor) de voorste wielen. Hierdoor worden de achterste banden niet voldoende tegen het wegdek gedrukt met het fenomeen tot gevolg. Dit fenomeen komt veelvuldig voor op monovolumes.

Een mogelijke oplossing is om de wagen achteraan met extra gewicht te belasten, maar in de praktijk is dit weinig haalbaar.

Zaagtandslijtage

Dit fenomeen is goed voelbaar wanneer je met de palm van je hand zacht over het loopvlak van de band strijkt in beide richtingen. In de ene richting strijkend voelt de band glad aan, maar wrijf je de andere richting uit dan ‘stremt’ het profiel merkelijk.

Dit specifieke slijtagepatroon wordt veroorzaakt door het ’torsen’ van de profielblokjes, waardoor de ene kant van het profielblokje sneller slijt dan de andere kant. Enkel courante oorzaken die dit torsen teweeg brengen zijn:

  • De uitlijning van de wagen: de band staat niet mooi in lijn met de rijrichting van de wagen, waardoor de band scheef ‘schraapt’ over het wegdek, met dit slijtagepatroon tot gevolg.
  • Sportieve rijstijl: U trekt graag sportief op en remt op het laatste moment? Uw wagen beschikt over aanzienlijk wat PK’s? Dan voorziet u uw wagen best van aangepast schoeisel. Zeker all season en winterbanden – met hun fijne gelamelleerde profielblokjes – zijn erg gevoelig aan zaagtandslijtage!
  • Bandenspanning: Wanneer uw banden niet correct op druk worden gehouden, vergroot de wrijving met het wegdek aanzienlijk, wat dit slijtagepatroon merkelijk verergert.

Stootbreuk

Vertoont je band een blaas op de flank ? Laat ‘m onmiddellijk vervangen !

Tijdens het rijden een put niet kunnen ontwijken ? Of een uitwijkmanoeuvre waarbij een borduur werd geraakt ?

Een blaas op de flank is typisch het gevolg van een impact, waardoor de band met kracht gekneld raakt tussen de velgrand en een vreemd object (borduur, steen, …) :

Oorzaak en gevolg zijn soms duidelijk waarneembaar, zéker wanneer de impact voldoende krachtig was en zich recent heeft voorgedaan.

Enkele tekens die het gebeurde verraden :

Een zwarte afdruk op de velgrand, ter hoogte van de blaas op de band : hier werd de flank van de band door een zware impact over de velgrand geplooid : het rubber van de flank kleeft letterlijk nog aan de rand van de velg.

Afdruk door de impact nagelaten aan de binnenkant van de band (zichtbaar wanneer de band wordt afgemonteerd) :

Schraapsporen nagelaten door het vreemde object :

Het is belangrijk om deze band zo snel mogelijk te vervangen. De nylon / rayon radiaal karkas is beschadigd waardoor énkel de rubber de inwendige luchtdruk van de band nog tegen houdt.

De rubber alleen kan dit niet lang houden, en de druk op de naastliggende onbeschadigde karkasdraden wordt te groot, waardoor de band tijdens het rijden exposief zal open scheuren. We spreken in dit geval van een echte klapband, met groot risico op verdere schade en ongeval.

Het is ten stelligste aanbevolen om – na dergelijke impact – de uitlijning van de wagen te controleren en corrigeren : de ophanging kreeg een serieuze klap te verwerken, waardoor ook de positie van het geaffecteerde wiel wijzigde : dit nalaten resulteert oa. in een scheef staand stuur, en sterk versnelde en scheve slijtage van de banden.

© 2024 Donckers bandencentrale | webdesign by Procor | GDPR