Afvalbanden

Afvalbanden


RECYTYRE

Zoals in elke sector, geldt ook hier het principe “de vervuiler betaalt”.  Concreet betekent dit dat de bandenfabrikanten en importeurs elks individueel moeten instaan voor de ophaling en verwerking van Belgische afvalbanden, door hen geproduceerd of geïmporteerd.

De bandenfabrikanten richtten hiertoe een beheersorganisme op, genaamd Recytyre.  Recytyre vzw neemt de aanvaardingsplicht over van de bij hen aangesloten Belgische importeurs of producenten. De eindverkopers van banden kunnen met hun afvalbanden gratis terecht bij het inzamelsysteem van Recytyre.

Afvalbanden worden op geregistreerde inzamelpunten (bandencentrales, garages, …) opgehaald door één van de gehomologeerde Recytyre-inzamelaars.  Zoniet kunnen de oude banden gratis afgegeven worden aan de leverancier van nieuwe banden, of kan de eindverkoper met zijn oude banden terecht bij een inzamelpunt voor professionals.

MILIEUBIJDRAGE

Om dit inzamel- en verwerkingssysteem te financieren storten de importeurs/producenten vanaf de inwerkingtreding van het Recytyresysteem een milieubijdrage in een fonds.  Deze milieubijdrage wordt dan via tussenhandelaar en eindverkoper bij elke verkoop van een nieuwe band doorgerekend aan de eindgebruiker.  Bij elke nieuwe band betaalt de eindgebruiker dus een milieubijdrage, die afzonderlijk (per klant en per type) op de factuur wordt vermeld. Het gaat hier uitsluitend over nieuwe banden : voor tweedehandsbanden of banden met een vernieuwd loopvlak mag geen milieubijdrage aangerekend worden.

AANVAARDINGSPLICHT

De aanvaardingsplicht geldt voor alle soorten rubber afvalbanden, uitgezonderd fiets- en rupsbanden. Ze geldt zowel voor de vervangmarkt als voor de markt van eerste montage. Eindverkopers van banden zijn verplicht de oude banden gratis in ontvangst te nemen van de klant als die nieuwe banden aankoopt (1 voor 1 principe). De eindgebruiker mag dus gratis evenveel banden achterlaten als hij aankoopt. De banden moeten wel van dezelfde soort zijn. Eindverkopers zijn bijvoorbeeld niet verplicht om 2 oude vrachtwagenbanden te aanvaarden als de klant 2 nieuwe personenwagenbanden koopt.

DONCKERS

Donckers is gecertificeerd ophaler voor uw afvalbanden. Donckers stond aan de wieg bij de geboorte van ‘recytyre’, en vertegenwoordigt de bandensector binnen de recytyre organisatie sinds de dag van oprichting.  Via onze bandencentrales zamelen wij de versleten en kapotte banden in, welke door de eindegebruiker worden achtergelaten na vervanging.  Verder organiseert Donckers als gecertificeerd ophaler, de ophaling in bulk van afvalbanden op geregistreerde inzamelpunten (bandencentrales, garages, …), om deze daarna naar gehomologeerde verwerkingsbedrijven te transporteren, waar de afvalbanden worden herrubberd, gerecycleerd en/of gevaloriseerd.

Contacteer onze verantwoordelijke voor al uw vragen met betrekking tot uw afvalbanden.

03 644 51 91

© 2024 Donckers bandencentrale | webdesign by Procor | GDPR