Uitlijnen

Uitlijnen

Zijn Uw banden scheef afgesleten ? “trekt” Uw voertuig weg, zodat U de hele tijd moet tegen sturen ? Of staat Uw stuur “scheef” als U op een rechte baan rijdt ? Dan dient uw voertuig naar alle waarschijnlijkheid uitgelijnd te worden.

Een slijtagepatroon waarbij de ene zijde van de band meer slijt t.o.v. de andere zijde, is een typisch gevolg van een verkeerde uitlijning van de wagen. Dit fenomeen is potentieel zéér gevaarlijk aangezien dit slijtagebeeld een klapband tot gevolg kan hebben.

Wanneer de slijtage zich aan de ‘binnenkant’ van de band (achter in de wielkast) voor doet, en niet tijdig wordt opgemerkt, kan de band dermate verder slijten op de schouder dat de karkas letterlijk wordt ‘doorgesneden’ (rechtse afbeelding). De karkasstructuur wordt beschadigd, en de band dermate verzwakt, dat hij op deze plek zal openscheuren. We spreken hier van een klapband. Het bijregelen van de uitlijning kan deze scheve slijtage stop zetten, maar de slijtage zal ten gevolge van het regelen van de uitlijning vanzelfsprekend niet verbeteren. Dus een goede opvolging ook na de regeling van de uitlijning is een ‘must’ !

Uitlijnen is specialistenwerk : ons ervaren personeel is dan ook opgeleid om – met behulp van de modernst beschikbare apparatuur – de positie van Uw wielen onder Uw voertuig weer perfect “in lijn” te brengen.

Bij uitlijning onderscheiden we 3 belangrijke wielposities die potentieel verkeerd kunnen staan :
Sporing (afbeelding : Toe in / Toe out)
Camber
Caster (het wiel staat te veel voor- of achteruit)

© 2024 Donckers bandencentrale | webdesign by Procor | GDPR